BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

Giao diện Landing page

Hỗ trợ giao diện đa thiết bị

Kèm tên miền quốc tế .Com

Kèm máy chủ (2GB)

Hỗ trợ một ngôn ngữ

Hỗ trợ nội dung demo

Không chụp ảnh & nội dung

Không hỗ trợ bài viết

Tư vấn miễn phí

 

Giao diện Landing page

Hỗ trợ giao diện đa thiết bị

Kèm tên miền .Vn .com .info…

Kèm máy chủ (2GB)

Hỗ trợ hai ngôn ngữ (Tiếng việt/English)

Hỗ trợ nội dung demo

Chụp ảnh & nội dung

Hỗ trợ 20 bài viết

Tư vấn miễn phí

 

Giao diện theo yêu cầu

Hỗ trợ giao diện đa thiết bị

Kèm tên miền .Vn .com .info…

Kèm máy chủ (KGH)

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Hỗ trợ nội dung demo

Chụp ảnh & nội dung

Không giới hạn bài viết

Tư vấn miễn phí